door Rob & Nelleke Kool  
  Overzicht Beldert :
  Larve Beekjuffer
 

Insecten, beekjuffer. Van een aantal insecten ontwikkelt het larvestadium zich onder water. De roofzuchtige beekjuffers zijn hier een voorbeeld van. Hier op flap en met planaria's. (Wiki)